UL

Produkty Elektrisola są certyfikowane UL. Certfikaty są dostępne w bazie danych certyfikatów online UL www.ul.com jak również certyfikaty dla poszczególnych zakładów zamieszczono jak poniżej.

 

UL certyfikaty

Niemcy                        Włochy                        Szwajcaria

 

Amerzka                      Malezja                       Chiny

 

Meksyk