Brak szkodliwości dla środowiska

Miedziany drut emaliowany odpowiada standardą stawianym przez Rozporządzenie Unii Europejskiej 2002/95/EC, RoHS (Restriction of Hazardous Substances), Rozporządzenie Unii Europejskiej 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic Equipment), Rozporządzenie Unii Europejskiej 2003/11/EC (Prohibition of PentaBDE & OctaBDE) oraz REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals). Niezależne analizy są dostępne dla wszystkich substancji znajdąjącymi się w rozporzadzeniu RoHS.

 

Potwierdzenia RoHS dla wszystkich zakładów

Wszystkie zakłady Elektrisola potwierdzają, że ich produkty odpowiadają dyrektywie RoHS, opublikowanej przez UE w Rozporządzeniu 2002/95/EC, oraz wspomnianym wcześniej standardą ochrony środowiska.

Odpowiednie certyfikaty zamieszczono do wglądu lub pobrania:

 

Wyniki analiz lakierów i typów drutów emaliowanych

Typy drutów emaliowanych regularnie poddawane niezależnym badaniom laboratoryjnym pod względem zawartości substancji szkodliwych. Wyniki badań dowodzą brak szkodliwości dla środowiska w produktach Elektrisoli.

Analizy laboratoryjne składają się z wyników przewodnika, lakieru podstawowego, ewentualnie lakieru wierzchniego – samospieku. 

          Przewodnik:

              Lakier podstawowy:

             Lakier wierzchni:

              Lakier termospoekalny: 

 

Potwierdzenia REACH dla wszystkich zakładów

Pomimo że drut emaliowany nie musi być zarejestrowany w REACH – rozporządzenie o chemikaliach i ich bezpiecznym użyciu w  Unii Europejskiej, zakłady Elektrisoli potwierdzają, że druty emaliowane zawierają mniej niż 0,1% substancji opublikowanych na liście Substances of Very High Concern (SVHC)

Odpowiednie potwierdzenia zamieszczono do wglądu lub do pobrania: