Polityka Prywatności

Dane osobowe (w poniższej dalszej treści przytoczone tylko, jako „dane”) będą wykorzystywane przez nas w zakresie niezbędnym do osiągniecia funkcjonalnej i przyjaznej użytkownikowi witryny internetowej, jej zawrtości i usług w niej zawartych.

Zgodnie z art. 4 nr 1 rozporządzenia (UE) 2016/679, tzn. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (w dalszej treści określone, jako „RODO”), "przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji na danych osobowych przeprowadzonych w sposób zautomatzowany lub niezautomatyzowany takich jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozwszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub nisczczenie.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu poinformowanie w szczególności o rodzaju, zakresie, celu, czasu trwania i podstawie prawnej o przetwarzaniu danych albo przez naszą własną administrację lub we współpracy z innymi. W dalszej części imformujemy o komponentach tzw. strony trzeciej, których używamy w celu optymalizacji naszej strony internetowej i poprawy jej sposobu użytkowania, co może skutkować procesowaniem, zbieraniem i administrowaniem danych przez trzecią stronę.

Nasza polityka prywantości składa się z następujących części:

I. Informacja o nas, jako administrator Twoich danych
II. Prawa użytkowników oraz podmiotów danych
III. Informacja o sposobie przetwarzania danych

I. Informacja o nas jako administrator Twoich danych

Podmiotem odpowiedzialnym za tą witrynę internetową ("administratorem") w związku z ochroną danych zgodnie z prawem jest:

Elektrisola Dr. Gerd Schildbach GmbH & Co. KG
Zur Steinagger 3
51580 Reichshof-Eckenhagen
Niemcy

Tel.: +49-2265-12-0
Fax: +49-2265-12-22

webinfo(at)elektrisola.de

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest:

Pan Luca Saggiomo
Zur Steinagger 3
51580 Reichshof-Eckenhagen
Niemcy

datenschutz(at)elektrisola.de

II. Prawa użytkowników oraz podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych, które zostało bardziej szczegółowo opisane w dalszej częsci, użytkownicy i podmoty danych mają prawo do:

  • do potwierdzenia tego, czy dane są przetwarzane w stosunku do nich, informacji o tym jakie dane są przetwarzane, dodadkowych informacji o charakterze  w jakim dane są przetwarzane oraz do uzskania kopii tychże danych (por. również art. 15 RODO)
  • do poprawy lub uzupełnienia niepoprawnych lub niekompletnych danych (por. również art. 16 RODO)
  • do natychmiastowego wykasowania danych związanych z nimi (por. również art. 17 RODO), lub alternatywnie jeśli istnieje konieczność dalszego przetwarzania jak określono w art. 17 paragraf  3 RODO, bardziej restrykcjyjnie określone przetwarzanie w art. 18 RODO
  • do otrzymania kopii danych dotyczących nich oraz/lub pozyskanych przez nich danych i posiadać te same kopie, które zostały przekazane do innych dostawców /administratorów  jak w art. 20 RODO)
  • do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzą, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora dotyczące nich narusza rozporządzenie o ochronie danych (patrz również art. 77 RODO)

Dodatowo, administrator danych jest zobowiązany do poinformowania wszystkich odbiorców danych, którym dane zaostały ujawnione o jakikolwiek zmianach, usunięciach lub ograniczeniach jakie miałe miejsce przy przetwarzaniu ich, tak samo jak w art. 16, 17 paragraf 1, 18 RODO. Aczkolwiek zobowiązanie nie ma zastosowania w przypadku kiedy zawiadomienie jest nie możliwe do wykonania lub wymaga podjęcia nieproporcjonalnych działań. Użytkownik posiada jednakże prawo do informacji o odbiorcach, którym dane zostały przekazane.

Zgodnie z art. 21 RODO, użytkownicy i podmioty danych mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych przez administratora opierając się na art. 6 ust. 1. lit. f) RODO. W szczególności jest dozwolone wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania ich dotyczących danych związane z marketingiem bezpśrednim.

III. Informacja o sposobie prztwarzania danych

Twoje dane przetwarzane podczas użytkowania naszej witryny internetowej zostaną usunięte lub zablokowane jeśli tylko ich cel przechowywania będzie zbędny. Ich usunięcie tym samym nie wiąże się ze złamaniem ustawowego obowiązku przechowywania chyba, że jest inaczej jak określono poniżej.

Serwer danych

Z przyczyn technicznych, przesłane przez Twoją przeglądarkę internetową do nas lub do naszego operatora serwera następujące dane będą zebrane: ustawienia rejestru zdarzeń serwera przechowywują typ i wersję twojej przeglądarki, system operacyjny, stronę internetową przez którą trafiłeś (zreferowany URL), odwiedzane strony w naszej witrynie, datę i czas Twojej wizyty, jak również adres IP z którego odwiedzałeś stronę. Dane są w szczególności zapisywane po to aby zabpewnić bezpieczną i stabilną stronę internetową.

Zebrane w ten sposób dane będą okresowo przechowywane, jednakże nie będą kojarzone z innymi Twoimi danymi.

Podstawą do prechowywania danych jest art. 6 paragraf 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes to polepszenie, stabilność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo naszej witryny internetowej.

Dane zostaną usunięte w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc, chyba, że istnieje konieczność ich dalszego przechowywania dla celów ewidencyjnych. W tym przypadku, wszystkie dane lub część danych zostaną wyłączone z usunięcia dopóki nie zakończy się przeprowadzenie ostatcznej czynności związanej z wyjasnieniem incydentu związanego z nimi. 

Pliki cookies

a) pliki cookies sesji

Strona internetowa używa plików cookies. Pliki cookies są małymi plikami tekstowymi albo inną technologią przechowywania danych w Twoim komputerze przez przeglądarkę. Pliki cookies przetwarzają szereg różnych inforamacji o Tobie, takich jak: Twoja przeglądarka, informacje o miejscu, czy adres IP.

Przetwarzanie ma na zadaniu uczynić stronę internetową bardziej przyjazną, dogodną, bezpieczną, umożliwiając nam na naprzykład wyśwetlenie naszej strony internetowej w różnych wersjach językowych lub zaoferować funkcję koszyka sklepu internetowego.

Podstawą prwną do takiego przetwarzania jest art. 6 paragraf 1 lit. b) RODO, dopóki pliki cookies są używane do gromadzenia danych w celu zainicjowania lub dokonania zawarcia umowy.

Jeżeli przetważanie nie ma doprowadzi do zainicjonowania lub zawarcia umowy, naszym uzasadnionym interesem jest poprawa fukcjonalności naszej strony internetowej. Podstawą prawną jest wtedy art. 6 paragraf 1 lit. f) RODO.

Przy zamknięciu przeglądarki pliki cookies sesji są wykasowane.

b) Pliki cookies strony trzeciej

Jeżeli istnieje konieczność, nasza witryna internetowa może również używać plików cookies firmy z którą współpracujemy w celach marketingowych, dokonania analizy lub polepszenia funkcji naszej witryny.

W celu uzyskania szczegółów, proszę odnieść się do następujących informacji, w szczególności o podstawę prawną i celu zbierania i przetwarzania danych dla strony trzeciej przez pliki cookies.

c) Wyłączenie plików cookies

Możesz również zrezygnować z używania plików cookies przy zmianie ustawień we Twojej przeglądarce internetowej. Jak również możesz za pośrednictwem przeglądarki usunąć pliki cookies, które właśnie zostały zachowane. Ten krok i narzędzia różnią się jednakże w zależności od tego, jakiej przeglądarki internetowej używasz. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, proszę użyj funkcji ,,pomoc” albo skonsultuj dokukumentację Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z jej producentem w celu udzielenia wsparcia. Ustawienia przeglądarki nie mogą zabezpieczyć tak zwanych plików ,,flash cookies” od ich ustawień. Zamiast tego będziesz musiał zmienić ustawienia Twojej wtyczki flash player. Kroki i narzędzia niezbędne do wykonania tej czynności zależą również od wersji flash playera, której używasz. Jeżeli masz jakieś pytania, użyj proszę funkcję „pomoc” lub sprawdź dokumentację flash playera albo skontaktuj się z producentem w celu udzielenia wsparcia.

Jeżeli uniemożliwisz lub ograniczysz instalację plików cookies, być może nie wszystkie funkcje naszej strony będą możliwe całkowicie do użycia.

Kontakt

Jeżeli skontaktujesz się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, przekazane dane będą przetwarzane w związku z zapytaniem. Dane są niezbędne w celu przetworzenia i udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie; w przeciwnym przypadku nie będziemy mogli w pełni odpwiedzieć na zapytanie.

Podstawa prawna dla przetwarzania danych to art. 6 paragraf 1 lit. b) RODO.

Twoje dane zostaną wyksaowane w przypadku dokonania odpowiedzi na Twoje zapytanie i nie ma żadnej podstawy prawnej aby przechowywać Twoje dane, chyba że w wyniku zapytania nastąpi złożenie zamówienia lub zawarcie umowy.

Google Analytics

Używamy Google Analytics w naszej witrynie internetowej. Jest to internetowy program statystyczny opracowny przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (poniżej: Google).

Certyfikacja nastąpiła przez EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, iż będzie respektować przepisy UE odnośnie ochrony danych podczas przetwarzania ich w Stanach Zjednoczonych.

Usługa Google Analytics jest używana do analizy w jaki sposób nasza strona internetowa jest wświetlana. Podstawą prawną jest art. 6 paragraf 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes to polepszenie, stabilność, funkcjonalność oraz bezpieczeństwo naszej witryny internetowej.

Posługiwanie się informacjami powiązanymi z użytkownikiem, takich jak adres IP, miejsce, czas lub częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej będzie przekazane do servera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Aczkolwiek, posługujemy się Google Analytics z tzw. funkcją anonimowości, za pomocą której Google skraca adres IP ograniczając się jedynie do UE albo do EEA zanim zostanie przekazany do Stanów Zjednoczonych.

Zgromadzone w ten sposób dane są używane w sposób wtórny przez Google aby dostarczyć nam ewaluację odwiedzin na naszej stronie internetowej i czego szukali odwiedzający. Posługiwanie się danymi może dostarczyć nam inne usługi związane z użytkowaniem strony internetowej i internetu w ogóle.

Google oświadcza, że adres IP nie będzie powiązany z innymi danymi. Dodatkowo, Google dostarczy dodatkowe informacje w odniesieniu do ich praktyk ochrony danych pod adresem:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners

łącznie z opcjami dzięki którym możesz przecwiczyć ochronę używania takich danych.

Dodatkowo, Google oferuje rezygnację lub przyłączenie się pod adresem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

wraz z dodaniem dalszych informacji. Przyłącze może być zainstalowane na najbardziej popularnych przeglądarkach i oferują Ci dalszą kontrolę nad danymi, które zbiera Google, kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową. Zainstalowanie przyłącza infrmuje Google Analytics' JavaScript (ga.js), że żadna informacja o odwiedzinach na stronie internetowej nie powinna być być transferowana do Google Analytics. Aczkolwiek, nie chroni to od przekazania informacji o odwiedzinach do nas lub do innych usług analizowania internetu, których szczegółowo możemy tutaj użyć.  

Google-Maps

Nasza strona internetowa używa Google Maps do wyświetlenia naszej lokalizacji i kierowania do niej.  Jest to usługa dostarczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (poniżej: Google).

Certyfikacja nastąpiła przez EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że ustwa UE o ochronie danych będzie przestrzegana podczas ich przetwarzania w Stanach Zjednoczonych.

Aby umożliwić wyświetlanie wszelkich czcionek na stronie internetowej, zostało utworzone połącznie za każdym razem kiedy Nasza strona internetowa jest wyświetlana.

Jeżeli przyłączysz komponenty Google Maps zintegrowane do naszej strony, Google będzie przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę. Twoje ustawienia użytkownika i dane są przetwarzane do wyśwetlenia naszej lokalizacji i wyznaczenia drogi. Nie możemy uchronić Google przed używaniem usług w USA.

Podstawą prawną jest art. 6 paragraf 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes to polepszenie funkcjonalności naszej witryny internetowej.

Przy połączeniu Google w ten sposób, Google może sprawdzić z jakiej strony internetowej zostało wysłane zapytanie i do jakiego adresu IP został przekazany kierunek.

Jeżeli nie zgadzasz się na przetwarzanie to posiadasz opcję zapobiegającą instalacji plików cookies przy zaznaczeniu odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce. Dalsze informacje mogą znaleść się w sekcji o plikach cookies powyżej.

Dodatkowo, użytkowanie Google Maps oraz uzyskane informacje przez Google Maps są regulowane przez Google warunki użytkowaniahttps://policies.google.com/terms?gl=DE&hl=en oraz zasady i warunki użytkowania Google Mapshttps://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

Goolge również zamieszcza dalsze informacje pod:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

Google reCAPTCHA

Nasza strona internetowa używa Google reCAPTCHA w celu weryfikacji i zabezpieczenia automatycznego serwera ("bots") przed dostępem i interakcją z naszą stroną internetową. Jest to usługa dostarczana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (w dalszej treści: Google).

Certyfikacja nastąpiła przez EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że rozporządzenia UE odnośnie ochrony danych osobowych będą respektowane podczas przetważania danych w Stanach Zjednoczonych.

Usługa pozwala Google na wskazanie z jakiej strony internetowej zostało wysłane zapytanie oraz z jakiego adresu IP została użyta skrzynka nadawcza reCAPTCHA. Dodatkowo, w odniesieniu do Twojego adresu IP, Google może zbierać inne informacje konieczne do wykonania oraz zagwarantowania usług.

Podstawą prawną jest art. 6 paragraf 1 lit. f) RODO. Naszą uzasadnioną intencją jest zabezpieczenie naszej strony internetowej i ochrona jej przed niepożądanym, automatycznym dostępem w formie SPAM’u lub innej formy.

Google udostępnia szczegółowe informacje pod:

https://policies.google.com/privacy

odnoszące się do ogólnego procesowania Twoimi danymi.

Google AdWords with Conversion Tracking

Nasza strona internetowa używa Google AdWords oraz system monitorowania konwersji. Jest to usługa dostarczona przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (w dalszej treści: Google).

Certyfikacja nastąpiła przez EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że rozporządzenia UE odnośnie ochrony danych osobowych będą respektowane podczas przetważania dancch w Stanach Zjednoczonych.

Używamy usługę monitorowania konwersacji aby zrealizować założone pozycjonowanie naszej strony. Podstawa prawna to art. 6 paragraf 1 lit. f) RODO. Naszym oczywistym interesem jest optymalizacja funkcjonalności naszej witryny internetowej.

Jeżeli dokonasz kliknięcia reklamy zamieszczonej przez Google, system monitorowania konwersji będzie przechowywał pliki cookie na Twoim urządzeniu. Tak zwane plik konwersacyjne cookie znikają po 30 dniach, nie identyfikują Ciebie osobiście ani w żaden inny sposób.

Jeżeli pliki cookie są wciąż ważne a odwiedzasz specyficzną stronę naszej witryny, możemy my sami i Google ocenić jaka reklama zamieszczona przez Google została wyświetlona poprzez kliknięcie i przez którą zostałeś przekierowany do naszej strony internetowej. 

Dane zgromadzone w ten sposób są wtórnie wykorzystywane przez Google aby dostarczyć nam ocenę odwiedzających naszej strony internetowej i ich celu poszukiwań. Dodatkowo, otrzymujemy również informację o liczbie użytkowników, którzy dokonali kliknięcia naszej reklamy/reklam, jak również informacji o zakładkach, które w konsekwencji tego zostały wyświetlone. Ani my ani strona trzecia, która również używa Google AdWords nie będzie posiadała możliwości identyfikacji Ciebie z usługami monitorowania konwersacji.

Możesz również zrezygnować lub ogrniczyć instalację plików cookies poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w Twojej przeglądarce. Na przykład możesz użyć przeglądarki do wykasowania plików cookie, które zostały właśnie zgromadzone. Aczkolwiek dlasze kroki i narzędzia różnią w zależności od przeglądarki której używasz. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, proszę użyj przycisku „pomoc” lub skonsultuj dokumentację Twojej przeglądarki lub skontaktuj się z jej producentem w celu udzielenia wsparcia.

Dodatkowo, Google przekazuje dodatkowe informacje w zwiąku z praktyką ochrony danych pod:

https://services.google.com/sitestats/de.html

http://www.google.com/policies/technologies/ads/ 

http://www.google.de/policies/privacy/

w szczególności informacji o tym jak możesz ograniczyć użytkowanie twoimi danymi.

Google Fonts

Nasza strona internetowa używa Google Fonts w celu wyświtalania zewnętrznych czcionek. Jest to usługa dostarczana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 (w skrócie: Google).

Certyfikacja nastąpiła przez EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google gwarantuje, że rozporządzenia UE odnośnie ochrony danych osobowych będą respektowane podczas przetważania danch w Stanach Zjednoczonych.

Aby umożliwić wyświetlenie wszelkich czcionek w naszej stronie internetowej, za każdym razem kiedy połączysz się z naszą stroną internetową zostanie utworzone połącznie z serwerem Google w USA.  

Podstawą prawną jest art. 6 paragraf 1 lit. f) RODO. Naszym oczywistym interesem jest optymalizacja oraz poprawa ekonomicznej działalności operacyjnej naszej witryny internetowej.

Szczegółowe informacje Google przekazuje pod:

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

bliższe informacje o sposobach zabezpieczeń używania danych.

Oświadczenie o ochronie danych dla kancelarii prawnej Weiß & Partner