Drut aluminiowy

Informacje ogólne

Drut aluminiowy zazwyczaj jest przewodnikiem w ruchomych cewkach. Z powodu mniejszej gęstości waga cewki może być zredukowana o jedną trzecią w odniesieniu do miedzi. Ta zaleta przycznia się do wiekszego i bardziej wydajnego przyspieszenia części ruchomej. To natomiast prowadzi do lepszych osiągów jak np. skrócenie czasu przy zapisie na dysku twardym, albo lepsza jakość dzwięku i wrażliwość głośników. Dla takich rozwiązań stosuje się najczęsciej termospiek z aluminium. Emaliowane druty alumionowe są dostępne w wszystkich rodzajach emalii izolacyjnych i termospiekalnych w średnicach od 0,030 mm do 0,500 mm (AWG 48-24). Wszystkie drutuy aluminiowe odpowiadaja normie EN AW-1350 (E-Al) w przemyśle elektrycznym i posiadają gwarancje spełniającą wymagania co do przewodności.

Właściwości

  • ograniczona gęstość pozwala na redukcję wagi cewek
  • szybkie oddanie ciepła

Zastosowanie

  • VCM (Voice Coil Motoren) dla napędów dysków twardych
  • cewki do słuchawek
  • mikrofony wysokiej jakości
  • płyty indukcyjne
  • inne

 Typowe wartości

CuAlCCA10%CCA15%HTCCA
Wielkość % miedzi[%]1000101515
Gęstość[kg/dm³]8.92.73.323.633.63
Opór (IACS)[%]10162656862
Przewodność[S*m/mm²]58.535.8637.7039.1536
Opór[Ohm*mm²/m]0.01710.02790.02650.02550.0278
Lutowność[-]dobrabrak przy konwencjonalnych metodachdobradobradobra
Odporność na zryw[N/mm²]220-300100-160120-180150-230210-270

Lutowność

Lutowanie jest możliwe, kiedy rożne parametry krytyczne są w sposób szczególny kontrolowane. Giętki chlorek glinu sprawia, że zastosowanie konwencjonalnych metod lutowania jest trudne. Tworzy się szybko warstwa chlorku aluminium, która jest dosyć kłopotliwa do usunięcia i tym samym nie nadaje się do lutu. Ułatwia to jedynie topnik. Tlenek glinu poprzez wysoki moment stopu 2030°C (Czyste aluminium: 660°C) oraz wysokiej wytrzymałości korozji w porównaniu do tlenku miedzi jest trudny do usunięcia.  Wymaga to zastosowania agresywnych topników. Aby zapobiec oksydacji i aby połączyć druty stosuje się zamiast topników lutownice wykorzystujące ultradźwięki.