Aluminium pokryte miedzią - CCA 15%

Drut aluminiowy pokryty warstwą miedzi (CCAW) firmy Elektrisola jest materiałem bimetalicznym, składającym się z trzonu aluminiowego z miedzianą powłoką koncentryczną. Kombinacja ta wykorzystuje jednocześnie zalety obydwu metali. Rdzeń aluminiowy redukuje wagę CCAW prawie do wagi drutu aluminiowego. Te cechy sprawiają, że jest to idealny materiał dla cewek na wysokim poziomie jakości, zastosowanie w słuchawkach, zestawach słuchawkowych, głośnikach, i innych aplikacjach, które wymagają obniżenia wagi cewki.

Drut aluminiowy pokryty miedzią jest dostępny w średnicach od 0,025mm do 0,500 mm (AWG 50-24) z wszystkimi lakierami izolacyjnymi oraz termospiekalnymi. Udział miedzi może wynosić 10% albo 15%, przy czym należy nadmienić, że zalecany jest 15% udział w drutach mniejszych niż 0,100 mm i 10% przy średnicach większych od 0,100mm. Druty bez izolacji i inny stosunek udziału miedzi w aluminium mogą zostać wyprodukowane na specjalne życzenie.

 


Obraz drutu emaliowanego CCA z warstwą termospieku

Właściwości

  • mniejsza gęstość pozwala na zredukowanie wagi cewki
  • latwe lutowanie poprzez warstwę miedzi
  • wyższa przewodność w porównaniu do czystego aluminium 

 

Zastosowanie

  • Voice Coils (np. Słuchawki I zestawy słuchawkowe, ...)
  • cewki VCM do dysków twardych
  • cewki optyczne
  • głośniki
  •  inne 

Typowe wartości

CuAlCCA10%CCA15%HTCCA
Wielkość % miedzi[%]1000101515
Gęstość[kg/dm³]8.932.73.323.633.63
Opór (IACS)[%]10162656862
Przewodność[S*m/mm²]58.535.8537.5039.0036
Opór[Ohm*mm²/m]0.01710.02790.02650.02550.0278
Lutowność[-]dobrabrak przy konwencjonalnych metodachdobradobradobra
Odporność na zryw[N/mm²]220-300100-160120-180150-230210-270