Metale i stopy

Dla producentów głośników, silnków elektrycznych czy też specjalnych aplikacji elektrycznych Elektrisola jest idealnym partnerem i dostawcą. Oferujemy różne metale, z różną przewodnością, cechami machanicznymi, wytrzymałościa na odkształcenia, wytrzymałościa termpreraturową, odpornoscią na koreozję. Elektrisola produkuje lakierowane i druty bez izolacji z miedzi aluminium, aluminium pokrytego warstwą miedzi, mosiądzu, miedzi pokrytej srebrem, srebra, stopu niklu i miedzi, jak również z spcjalnych stopów, w średnicach od  0,010 do 0,500 mm. Z najnowocześniejszą technologią produkcji wspomaganą komputerowo, produkujemy druty specjalne w małych i dużych ilościach z zapewnieniem jednocześnie najwyższej jakości. Nasz personel z labolatorium oraz inżynieringu wspiera naszych klientów z informacjami technicznymi oraz zalecenami zstosowania najlepszych drutów do Państwa produktów.

As your partner, ELEKTRISOLA brings you 60 years worth of metallurgy and enamelling experience.

ELEKTRISOLA jako Państwa partner, ofeuje 60 doświadczenie w metalurgii i stopach.