Sposób testowania FIW zgodnie z  IEC 60950 Annex U

  

  Sposób tesotwania Typowe wartości dla 0,30 mm FIW 6
  U2.1 Wytrzymałość dielektryczna  6000 Vrms 1 min (twist)
  U2.2 Zespolenie emalii i wygięcie  3000 Vrms 1 min (cylinder)
  U2.3 Szok temperaturowy 250 °C x 30 min  3000 Vrms 1 min (cylinder)
  U2.4 Wytrzymałość napięciowa po odkształceniu  3000 Vrms 1 min (cylinder)