Sposób testowania FIW zgodnie z  UL 2353

 

Sposób tesotwania

wg. do UL 2353
Nie.

ypowe wartości dla 0,30 mm FIW 6

U2.1 Wytrzymałość dielektryczna

  9

  6000 Vrms 1 min (twist)
U2.2 Zespolenie emalii i wygięcie10  3000 Vrms 1 min (cylinder)

U2.3 Szok temperaturowy

250 °C x 30 min klasa B

240 °C x 30 min klasa F

12  3000 Vrms 1 min (cylinder)
U2.4 Wytrzymałość napięciowa po odkształceniu11  3000 Vrms 1 min (cylinder)