Parametry technicyne FIW według normy IEC 60317-56

 

 Parametr weryfikowany

Sposób pomiaruest

 

0,30 mm FIW 6

 

Wartości dla

Typowe wartości

dla 0,30 mm FIW 6

  Mechaniczne

        Rozciągliwość 
       Wytrzymałość na zryw
       Rückfederung


 IEC 60 851-3.1
 IEC 60 851-3.2
 IEC 60 851-3.4.1

 

 ≥ 23 %

 brak specyfikacji

 brak specyfikacji


 56 %
 310 N/mm²
 68°

 Lutowność

        at 390 °C


 IEC 60 851-4.5

 

 ≤ 4 sec


 < 3.0 sec

 Parametry termiczne

        Temperatura
        Szok termiczny

        Temperatura zmiekczenia


 IEC 60 172
 IEC 60 851-6.3.1.1

 IEC 60 851-6.4

 

 ≥ 180 °C

 ≥ 200 °C

 ≥ 245 °C


 192 °C
 220 °C/6 mm mandrel

 

 Przebicie (metoda cylindryczna)

        Volt
        V/µm    w temp. pokojowej
                    w 180°C
        (Volt/µm przyrost lakieru) IEC 60 851-5.4.3.2

 IEC 60 851-5.4.3.2

 

 min. 10 032 V

 min. 76 V/µm

 min. 53 V/µm

 


 >   15 kV
 > 100 V/µm ~
     
74 V/µm ~

 


Dla dalszych własciwości patrz informacje techniczne P180