FIW informacje techniczne zgodnie z normą IEC 60317-56

FIW to ogólnie mówiąc emaliowany drut miedziany, klasy temperaturowej 180, z jednorodną emalią bazującą na żywicy poliuratenowej. Z tego względu odpowiada on specyfikacją i informacją technicznym zgodnie z norma IEC 60317 dla Elektrisola P180.

Ponadto, dzięki specyficznym wymaganią stawianym lutowalnym  drutą nawojowym “w całkowitej izolacji (FIW) bez braków w ciągłości” niektóre parametry wykraczają ponad przewidzianą specyfikację. Szczegółowe wartości techniczne dla FIW podlegają specyfikacji normie IEC 60317-0-7 oraz IEC 60317-56. Typowe wartości FIW dla Elektrisoli można porównać na stronie  IEC 60317-56. Produkt FIW firmy Elektrisola spełnia i przekracza wymagania stawiane w normie IEC 60317-56.

 

FIW informacje techniczne zgodnie z normą IEC 60950 aneks U

Dodatkowo istnieje kilka specjalnych wymagań dotyczących warunków testowania produktu FIW w normie IEC 60950 (ankes U), standardy bezpieczeństwa oraz przstosowania technologii informacji. Typowe wyniki testów FIW firmy Elektrisola zostały ukazane na stronieIEC 60950 Annex U. FIW spełnia również wszystkie parametry normy IEC 60950 (aneks U).

IEC 60950 zostanie zastąpiona normą IEC 62368. Zmiana zaostała własnie zakceptowana a jej wdrożenie nastąpi w wielu krajach. 

 

FIW właściwości dielektryczne

W szczególności dla specyfikacji minimalnego przebicia FIW znajdują zastosowanie trzy IEC-Normy. Tabele dla

 

      Minimalna specyfikacja napięcia przebicia według średnicy zgodnie z IEC 60317-0-7 oraz
     

      Kalkulacja minimalnego momentu przebicia według średnicy zgodnie z IEC 60317-56 oraz
     

      Kalkulacja wytrzymałości dielektrycynej zgodnie z normą transformatorów IEC 61558-2-16

 

zostały ukazane na stronie z FIW wytrzymałość dielektryczna.Na tej samej stronie znajduje się również aplikacja, która umożliwia wyszukanie minimalnej wytrzymałości, względnie odpowiedniego przyrostu emalii FIW, obliczenie długości na kilogram lub wagi na kilometr. Dobór nastepuje po podaniu średnićy oraz emalii lub po podaniu średnicy i miniamalnej wytrzymałości dielektrycznej.

 

FIW dostępność 

Rożne typy drutów FIW są dostępne na magazynie, z możliwością dostawy w krótkim czasie. Dostępne typy FIW są zamieszczone w tabeli zIEC 60317-56 oraz w tabeli z średnicami.