FIW długość oraz FIW waga

Z powodu bardzo mocnej izolacji FIW długość lub waga różni się znacząco od normalnych drutów nawojowych, (patrz przykładowo informacje techniczne dla IEC 60317 emalia 1 - 3).

Długość kilogramu FIW 3 - FIW 9 z średnicą od 0,071 - 0,710 mm – średnica zewnętrzna zgodnie z IEC 60317-56 -  została wyliczona z tabeli FIW długości i jest dostępna w kolejnej zakładce w km/kg.

Waga jednego kilometra FIW 3 - FIW 9 w tym samym zakresie średnic – podobnie jak średnica nominalna zgodnie z normą IEC 60317-56 -  została podana w tabeli z wagą FIW w poniższej.

W obydwu tabelach zostały ukazane typy FIW dostępne z magazynu, aby w przypadku rozwoju produktu zagwarantować szybką dostawę produktu.

 

FIW kalkulator długości i wagi

Długość FIW w km na kg jak również waga w kg na km zostaną podane wraz z wytrzymałością dielektryczną w FIW szybki on the dimensions page. wybór na stronie z "średnicami". Waga dowolnej długości i odwrotnie zostanie podana w poniższym kalkulatorze długości-wagi.

Po wyborze odpowiedniego produktu, średnica drutu i przyrostu emali z poniższej tabeli zostanie obliczona waga dla podanej długości i odwrotnie.

 

Średnica nominalnaEmalia
Długość [km]Waga [kg]