Najczęsciej używane produkty

Druty termospiekalne są dostępne w licznych konstelacjach. Rożne typy podstawowych lakierów oraz warstwy lakierów termospiekalnych zostały opinsane w różnych normach, jak np. IEC 60317, NEMA MW 1000lub JIS C 3202, przy czym należy wspomnieć, że posiadają one niejednolite metody kontroli.  

Normy ukazują typowe parametry techniczne dla różnych typów lakierów podstawowych jak np. poliuretan, poliester, poliesterimid itd. oraz dla różnych typów drutów termospiekalnych jak poliwinylobutyral, poliamid itd.  

Szybkie porównanie produktów jak i ocena przystosowania dla poszczególnych zstosowań umowżliwa opcja tick-box pod każdym kodem produktu, jak również wybierz i "porównaj zaznaczone produkty". Po wyborze tej opcji, zostaną porównane obok siebie wybrane typy produktów. Zestawienie nadaje się do wydruku, patrz opcje przeglądarki.

Po kliknięciu "pokaż wszystkie", ukazane zstaną ponownie ukryte pola.