Spiek strumieniem gorącego powietrza

Termospiek strumieniem gorącego powietrza odbwa się podczas procesu nawoju. Temberatura gorącego powietrza przy nawoju mieści się zazwyczaj pomiedzy 140°C a 230°C. Jest ona uzależniona od średnicy drutu, szybkości nawoju, formy i wielkości. Niniejsza metoda jest stosowana najczęściej.  

ZaletyWadyZagrożenia
Spiek strumieniem gorącego powietrza

- szybki, stabilny i prosty proces

- łatwy do automatyzacji
Możliwe  zabrudzenia podczas nawoju

Spiek rozpuszczalnikami

Spiek odbywa się przy pomocy odpowiednich rozpuszczalników jak np. Denaturatem. Rozpuszczalnik może być powlekany, wprowadzony natryskiem lub wsmarowany. Metoda ta nie jest godną polecenia pownieważ istnieje ryzyko, że rozpouszczalniki pozostana w nawoju i uszkodzą warstwę izolującą. Z tego powodu zaleca się stosowanie tej metody w nawoju aplikacji z ograniczoną liczbą zwojów. Aby być pewnym, że wszystkie pozostałości po rozpuszczalnikach zostały usunięte zaleca się wysuszenie zwojów w nagrzanej komorze.

 

ZaletyWadyZagrożenia
Spiek strumieniem gorącego powietrza

- szybki, stabilny i prosty proces

- łatwy do automatyzacji
Możliwe  zabrudzenia podczas nawoju

Spiek w piecu

Spiek w piecu odbywa się poprzez obróbkę termiczną zwojów w rozgrzanej komorze. Aby uzyskać równomierne rozgrzanie zwojów, konieczny jest od 5 do 30 miniut. Jest to zależne od wielkości zwojów. Długa temperatura spieku sprawia, że jest to metoda nieopłacalna w niektórych aplikacjach.

ZaletyWadyZagrożenia
Spiek strumieniem gorącego powietrza

- szybki, stabilny i prosty proces

- łatwy do automatyzacji
Możliwe  zabrudzenia podczas nawoju

Spiek prądem (opór)

Spiek następuje prądem elektrycznym (opór). Natężenie prądu jest zależne od średnicy drutu i wielkości nawoju. Ta metoda jest przeznaczona dla drutów powyżej średnicy 0,10mm. Należy zwrócić uwagę aby rdzeń nawoju przy zastoswaniu tej metody nie został przegrzany. Przegrzany rdzeń może spowodawać uszkodzenie izolacji co spowoduje przebicie prądu.

 

ZaletyWadyZagrożenia
Spiek strumieniem gorącego powietrza

- szybki, stabilny i prosty proces

- łatwy do automatyzacji
Możliwe  zabrudzenia podczas nawoju