Średnia wytrzymałość dielektryczna przy 20°C

 << Powrót

Ustalenie wytrzymałości dielektrycznej (Test zgodnie z IEC 60851.5.4.2, cylinder)

Obliczenie wartości średnichPrzykład
Ds=t x Vµ(Volt), przy czym
Ds : wytrzymałość dielektryczna
t : grubość warstwy lakieru, t = da - dnom, z
da : średnica zewnętrzna
dnom : średnica drutu gołego
Vµ : Volt pro µm izolacja
Test z elektrodą cylindryczną:
dnom = 0,071mm (41 AWG)
da = 0,083mm
t = da - dnom = 0,083 - 0,071 = 0,012mm = 12 µm
Vµ = 220 V/µm, dlatego
Ds = 12µ x 220 V/µ = 2.640 V

 

<< Powrót