Informacje techniczne dla drutu miedzianego według średnicy

Parametry techniczne przewodów emaliowanych zależą w głównej mierze od średnicy drutu.

Bardzo ważne są tolerancje odporności dielektrycznej i tolerancje średnicy zewnętrznej. Niniejsze informacje są pomocne w konstruowaniu aplikacji.

Istnieje rozbieżność w specyfikacjach poszczególnych norm. Z tego powodu oparto się na 3 największych normach:

Wersje do wydruku znajdują się każdorazowo w dolnej części strony.