IEC60317-56準拠のFIW線技術データ

 

 試験項目

 試験方法

 規格値

 for 0.30 mm FIW 6

 代表値

 for 0.30 mm FIW 6

 機械的特性

        伸長率
        引張強度
        スプリングバック


 IEC 60 851-3.1
 IEC 60 851-3.2
 IEC 60 851-3.4.1

 

 ≥ 23 %

 not specified

 not specified


 56 %
 310 N/mm²
 68°

 半田付け性

        390℃時


 IEC 60 851-4.5

 

 ≤ 4 sec


 < 3.0 sec

 熱特性

        温度指数
        熱衝撃

        耐軟化温度


 IEC 60 172
 IEC 60 851-6.3.1.1

 IEC 60 851-6.4

 

 ≥ 180 °C

 ≥ 200 °C

 ≥ 245 °C


 192 °C
 220 °C/6 mm mandrel

 

 絶縁破壊電圧 (シリンダ法)

        ボルト
        V/µm 室温時

                    180°C時
        (被膜1µ当たりの

        ボルト) IEC 60 851-5.4.3.2

 IEC 60 851-5.4.3.2

 

 min. 10 032 V

 min. 76 V/µm

 min. 53 V/µm

 


 >   15 kV
 > 100 V/µm ~
     
74 V/µm ~

 


 その他特性はP180データシート参照