Elektrisola Eckenhagen, Niemcy

ISO 9001 : 2008 Certyfikat


ISO/TS 16949: 2009 Certyfikat


Elektrisola Atesina I S.r.l, Włochy

ISO 9001 : 2008 Certyfikat


ISO/TS 16949 : 2009 Certyfikat

 

 

BS OHSAS 18001 : 2007 Certyfikat

 

 

ISO 14001 : 2004 Certyfikat

 

 

Elektrisola Feindraht AG, Szwajcaria

ISO 9001 : 2008 Certyfikat


ISO/TS 16949 : 2009 Certyfikat


Elektrisola Inc., USA

ISO 9001 : 2008 Certyfikat


ISO/TS 16949 : 2009 Certyfikat


ISO 14001 : 2004 Certyfikat


Elektrisola (M) Sdn. Bhd., (Malezja)

ISO 14001 : 2004 Certyfikat


ISO 9001 : 2008 Certyfikat


ISO/TS 16949 : 2009 Certyfikat


OHSAS 18001 : 2007 Certyfikat


Elektrisola S.A. de C.V., Meksyk

ISO/TS 16949 : 2009 Certyfikat


ISO 9001 : 2008 Certyfikat


 

ISO 14001 : 2004 Certyfikat


 

 

Elektrisola Hangzhou, Chiny

ISO 9001 : 2008 Certyfikat


ISO/TS 16949 : 2009 Certyfikat


ISO 14001 : 2004 Certyfikat